Stále hledáme členy!

Děti, dospělé, tanečníky i muzikanty

Navštivte naši fotogalerii

Přes volbu více v horním menu

Hanácký soubor písní a tanců Klas
Kralice na Hané

O SOUBORU

KLAS, KLÁSEK, KLÁSEČEK a Hanácká muzika KLAS

HSPT Klas Kralice na Hané, společně s Hanáckou muzikou Klas a dětskými složkami Klásek a Kláseček, je soubor prezentující tradice a zvyky Hané. Soubor vznikl koncem roku 1971 a zabývá se tanečním a písňovým projevem Hanáků, který se nápadně liší od ostatních moravských kmenů.

Soubor Klas čítá asi 40 tanečníků a muzikantů ve věkovém rozmezí od 15 do 100 let. Choregrafie souboru se zaměřují na každodenní, ale i výroční obyčeje, jako jsou dožínky, masopust, přástky, svatba, pásmo odvedenci, pásmo milostných tanců, pásmo Na renko nebo pásmo Hospoda a délka jednotlivých choreografií je 3 až 30 minut. Podoba krojů, ve kterých soubor vystupuje je přibližně z 30. až 40. let 19. století v podobě, v jaké je ve svých malbách zachoval i známý malíř Josef Mánes. Soubor za svého působení navštívil mnoho zahraničních zemí, včetně Slovenska, Polska, Ruska, Bulharska, Francie, Itálie nebo Chorvatska, přičemž některé ze států navštívil opakovaně.

Dětský hanácký soubor písní a tanců KLÁSEK vznikl v roce 1976 a zpracovává folklor Hané. Za dobu jeho působení jím prošly stovky dětí. Soubor pracuje s dětmi ve věku 10 až 15 let a zúčastňuje se okresních, oblastních, zemských i národních přehlídek dětských souborů, festivalů a slavností převážně v tuzemsku a podílí se na zachování některých výročních obyčejů. Vystupuje také na dnech seniorů nebo vítání občánků v obci. V současné době má cca 20 členů.

Dětský hanácký soubor písní a tanců KLÁSEČEK je mladší sekcí souboru Klásek a čítá asi 30 členů ve věku od čtyř do devíti let. Byl založen roku 1988. Stejně jako Klásek se zúčastňuje dětských folklorních přehlídek, slavností a podílí se na pořádání výchovných koncertů a zachování některých výročních tradic.

Hanácká muzika KLAS je nedílnou součástí souboru už od jeho založení. Doprovází jak tanečníky dospělého souboru, tak hraje i pouze k poslechu či k volnému tanci. Převážná většina repertoáru tvoří písně z Hané, které muzika čerpala a upravovala ze sbírek dr. Poláčka a dalších významných sběratelů. Více o naší muzice se dozvíte v sekci MUZIKA v záhlaví webových stránek.

Aktuálně

Termíny

Historie

Ještě před rokem 1971 se v Kralicích na Hané objevilo několik nadšenců, kteří měli zájem o lidové tradice. Ženy z JZD Klas Kralice se u příležitosti dožínek oblékly do krojů, zpívaly dožínkové písně a předávaly věnec předsedovi družstva. Při další příležitosti - výroční schůzi, už tančilo 7 párů jednoduché hanácké tance a zárodek souboru byl na světě. JZD zakoupilo kroje z půjčovny paní Knollové z Prostějova pro dvanáct párů a o organizační záležitosti se začala starat paní Marie Nesvadbíková, která se o soubor zasloužila po dalších 27 let.

Soubor vznikl na podzim roku 1971 a jeho zřizovatelem bylo tedy JZD VŘSR Klas Kralice na Hané. Vedení 8 tanečních párů se ujal velký znalec hanáckého folkloru Jan Kadlec. Soubor nejdříve účinkoval na místních akcích a v blízkém okolí, brzy byl ale zván i na další vystoupení, soutěže a později i festivaly. Přicházeli noví členové a úroveň souboru rostla. Na popud pana Kadlece byl ke spolupráci se souborem přizván vynikající muzikant Jiří Procházka, který našel a stmelil partu muzikantů, kteří se souborem v různých obměnách hráli přes 30 roků a natočili spolu CD s názvem Aj Hanačko, Hanačko.

Po několika letech svého trvání byl soubor ve vynikající formě. Pan Kadlec se pustil do nacvičování složitějších pásem jako Svatba, Legruti nebo Dožatá. V roce 1975 dostal soubor zvlášť důležité ocenění právě za pásmo Svatba v rámci "Krajské přehlídky folklorních skupin" ve Velkých Bílovicích a zařadil se tak mezi vyspělé soubory. Noviny tehdy psaly: „...Pak následovala symfonie krásy. S velkým uměním gesta přišly a důstojně předtančily krojové páry ze souboru Klas, které jako by vypadly ze štětce Josefu Mánesovi.“

Ve druhém pětiletí svého trvání se soubor stal žádanější a vystoupení přibývalo. Pozváním našeho souboru na festivaly do Strážnice a Východné na Slovensku se zvýšila prestiž souboru. V roce 1976 byl založen soubor Klásek. Vznikl nejen z touhy dětí napodobit dospělé, ale i z potřeby dospělých pěstovat v dětech lásku k lidovým tradicím a vychovávat z nich své nástupce. Jelikož dětí v Klásku přibývalo, rozdělil se poté v roce 1988 na soubory dva, Klásek a Kláseček. Roku 1979 přišla další etapa, kdy byl poprvé soubor na zahraničním zájezdu - v Polsku. Toho roku se soubor účastnil dalších významných festivalů, jako Horehronské slavnosti v Helpě, Folklorní slavnosti Lázně Bělohrad, Horní Lomná nebo Myjava. V tu dobu se soubor již často objevuje v zahraničí, ať už ve zmíněném Polsku, tak i v NDR, Bulharsku, Francii, Maďarsku, Belgii a dalších zemích. V 90. letech se JZD rozpadlo a soubor se postavil na vlastní nohy. To ovšem souboru neubralo na popularitě a ukazuje se v Maďarsku, Německu, Francii nebo v ruském Kaliningradu. V roce 1995 Klas tančí na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze a o rok později se soubor podílí na dokumentarizaci tanců v rámci projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska pro NÚLK. Kromě úspěchů a radostných chvil se na přelomu tisíciletí dostavil smutek. Umírá jak duše souboru paní Marie Nesvadbíková, tak umělecký vedoucí a choreograf Jan Kadlec, na jejichž místo v nelehké chvíli nastupuje současná umělecká vedoucí Vlaďka Šolcová. S ní v čele ale soubor neutrpěl na kvalitě a následuje spousta úspěšných vystoupení jak v naší vlasti, tak v zahraničí. Soubor spolupracuje s Hanáckým folklorním spolkem, Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů BROLN, začal nově pořádat kromě Hanáckých bálů také setkání souborů Kralecky Klebete a Adventní posezení. Muzikanti vydali nové CD Až já bodo šavlo noset a CD Jaro s dětskou tématikou.

Kontakty

Napište nám!

Hanácký soubor písní a tanců Klas
U Pivovaru 123
Kralice na Hané
798 12
Email: klas.kralice@seznam.cz
Organizační vedoucí |KLAS|: Ing. Zbyněk Slezáček, tel.: +420 724 340 615
Organizační vedoucí |KLÁSEK|: Ing. Vladimíra Šolcová, tel.: +420 728 650 966
Organizační vedoucí |KLÁSEČEK|:
Jana Přidalová, tel.: +420 605 206 570
Kamila Nesvadbíková, tel.: +420 777 029 614
Umělecký vedoucí a choreograf |KLAS, KLÁSEK, KLÁSEČEK|: Ing. Vladimíra Šolcová
Vedoucí muziky: Jan Komínek, DiS., tel.: +420 605 011 511, honzik.komin[na]gmail.com
Krojová: Vendula Répalová, tel.: +420 723 814 076, vendula.repalova[na]seznam.cz
Fakturační údaje: Hanácký soubor písní a tanců Klas, z. s., IČO: 4416 0526